İK POLİTİKAMIZ


Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük:

Çalışanlarımız ile ilişkilerimizde eşit, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

Güvenilirlik:

Çalışanlarımıza, her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çatısı altında gerçekleştirme konusunda güvence vermek.

İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

İnsan Kaynakları adımları ve çalışanlarla ilişkileri, belirlenmiş İnsan Kaynakları politikalarına uygun olarak yönetimi taahhüt edilmiştir.

Rekabetçilik:

Çalışanlarının mesleki uzmanlıklarını yalnızca kurum içerisinde değil ,tüm mesleki alanlarda yüksek düzeyde tutabilecek, bulunduğu çevre ve topluma kati değerler yaratabilecek biçimde yönetir ve planlar.

Ortak Değerlere Bağlılık:

 

  • Müşteri memnuniyeti
  • Gelişime açıklık ve dinamizm
  • Dürüstlük ve Güvenilirlik
  • Tam zamanında hizmet teslimi
  • Yasalara ve kişisel haklara saygılı olmak
  • Topluma ve çevreye duyarlılık
  • Takım çalışmasına bağlılık
  • Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz ile prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.